ANTOLOGI GEGURITAN WAYAHE KIDUNG

Category:

Rp45,000.00

Description

ANTOLOGI GEGURITAN WAYAHE KIDUNG

Buku iki minangka kumpulan puisi sing nyuguhake rerangkening ekspresi emosional lan pikiran sing jero liwat tembung-tembung sing apik lan puisi. Saben geguritan ngeterake para pamaca menyang jagad pangripta, ngrajut tembung-tembung kanthi kaendahan kanggo nggambarake pengalaman, katresnan, urip, lan misteri eksistensial manungsa. Lumantar maneka ragam gaya sastra, panganggit njlentrehake maneka warna tema, saka rasa bungah nganti susah, kaendahan alam nganti konflik batin. Geguritan ing buku iki ngajak para pamaca kanggo ngrenungake, ngrasakake lan ngapresiasi saben bait kanthi jero.

Dewi Siti Fatimah, S.Pd
Cetakan 1, November, 2023
Purworejo, Surya Aksara Press, 2023
vi + 64 hal; 14,8 x 21 cm (A5)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ANTOLOGI GEGURITAN WAYAHE KIDUNG”