Bahari Pamungkas

Categories: ,

Rp42,500.00

Description

Bahari Pamungkas

Novel iki kaserat dening Dewi Siti Fatimah kang nyritakake lakuning TNI AL, pamanggih punika adhedhasar saka sandhiwara kang nyata ing pagesangan menika tumrap abdinegara kang wajib diayahi dening para abdi pamrentahan negara Indonesia ing segara. Bilih crita iki kababar uga kanggo nguri-uri karya sastra bahasa Jawa kang remen nglestantunaken basa sastra. Ing novel punika uga saged kangge kajian drama kang bisa kanggo refrensi mahasiswa bahasa Jawa mliginipun Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Pramila panyerat manpaataken kalodangan lan kertas pethak kanggo ngiseni crita kang apa sing dirasakaken nalika gadhah pamanggih nyritakake sedereke kang nglampahi kados mekaten. Kangge ngrembakakaken basaa kasebut, mila panyerat nyuwun dipunpanyaruwe supaya saged ngowahi lantiping pamilihan basa lan crita kang langkung becik.

Dewi Siti Fatimah, S.Pd

Cetakan 1, November, 2023
Purworejo, Surya Aksara Press, 2023
v + 57 hal; 14,8 x 21 cm (A5)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bahari Pamungkas”