TEGES FILOSOFIS CARIYOS LAN PASUGATAN RINGGIT PURWA

Category:

Description

TEGES FILOSOFIS CARIYOS LAN PASUGATAN RINGGIT PURWA

Penulis: Djoko Sulaksono & Windha Dwi Lestari

Karya sastra wayang purwa lan pasugatanipun nggambaraken gesang dan pagesangan manungsa, ingkang dipunwiwiti saking wayah nggarbini, mbabar, taruna, dumugi kondur ing kasedan jati. Sedaya dipunaturaken kanthi filosofis salebetipun pasugatan ringgit purwa. pasugatan ringgit purwa nggadhahi maneka struktur lan piranti ingkang komplek. buku menika dipundamel ugi kangge nambah sumber waosan ingkang gegayutan kaliyan telaah lan teges filosofis ingkang wonten ing cariyos lan pasugatan ringgit purwa lan kanthi pangajab bab kasebat saged dipunpirsani dening ngakathah.

Cetakan 1, Desember 2022
Purworejo, Surya Aksara Press, 2022
vii + 100 hal; 14,8 x 21 cm (A5)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TEGES FILOSOFIS CARIYOS LAN PASUGATAN RINGGIT PURWA”